50 lat

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ,,Eskulap''

NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452

KRS: 0000064958

ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

 

dane kontaktowe na dole strony  >

Rada Nadzorcza
Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy „Eskulap” w Białymstoku,
funkcjonująca w branży medycznej od 50 lat,
ogłasza konkurs na stanowisko:

PREZES ZARZĄDU


Opis stanowiska:
 • Kierowanie jednostką w zakresie realizacji świadczeń medycznych
 • Współtworzenie strategii biznesowej Spółdzielni
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółdzielni
 • Zarządzanie i nadzór nad procesem tworzenia optymalnych rozwiązań organizacyjnych w szczególności tworzenie porządku kompetencyjnego w strukturze osobowej
 • Budowanie dobrych relacji z pacjentami oraz firmami


Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, medycyna, prawo, zarządzanie
 • Znajomość zagadnień w organizacji ochrony zdrowia
 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Znajomość podstaw przepisów prawa związanych z proponowaną funkcją
 • Znajomość języków obcych, co najmniej angielskiego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność


Oferujemy:
 • Pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Realny wpływ na strategię rozwoju przedsiębiorstwa
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
 • Atrakcyjne i stabilne warunki wynagrodzenia


Osoby zainteresowane powinny złożyć do dnia 15 września 2017 r., w siedzibie Spółdzielni, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Prezes Zarządu” następujące dokumenty:

 • Ofertę z motywacją zatrudnienia

 • Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego


Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 września 2017 roku.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Spółdzielni,
tel: 85 745 00 31.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych)

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Eskulap”
ul. Nowy Świat 11c, 15-453 Białystok, tel: 85 745 00 31

pobierz treść ogłoszenia konkursu (pdf)