50 lat

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ,,Eskulap''

NIP: 542-020-29-31

REGON: 000406452 KRS: 0000064958

Numer konta bankowego: 32 1240 5211 1111 0000 4924 4687

ul. Nowy Świat 11 C, 15-453 Białystok.

 

dane kontaktowe na dole strony  >

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


 • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „ESKULAP”, ul. Nowy Świat 11c, 15-453 Białystok;
 • 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@eskulap.bialystok.pl;
 • 3) dane osobowe przetwarzane są dla celów zdrowotnych na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów:
  profilaktyki zdrowotnej;
  oceny zdolności pracownika do pracy;
  diagnozy medycznej i leczenia;
  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
  zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego;
 • 4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Narodowy Fundusz Zdrowia, zewnętrzne laboratoria diagnostyczne, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia), inne centra medyczne (w drodze umowy powierzenia);
 • 5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, a w określonych przypadkach:
  22 lata - w przypadku dzieci poniżej drugiego roku życia,
  30 lat - w przypadku zgonu w wyniku zatrucia lub jeśli dokumentacja medyczna zawiera dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
  5 lat skierowania na badania lub zlecenia lekarskie;
  2 lata skierowania jeśli pacjent nie stawił się na badaniach;
  10 lat - zdjęcia rtg;
  - Na podstawie art 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;
 • 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • 9) dane nie podlegają profilowaniu.